Laurentius

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg en levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg voor het volledige pallet aan medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging. Het Laurentius is een ziekenhuis met sterke wortels in de regio. Ons motto is: 'Liefdevolle zorg met passie'. Dit is waar wij voor staan en hoe wij met onze patiënten omgaan. We bieden zorg zoals je voor jezelf zou wensen als je patiënt bent, met aandacht, optimisme, deskundigheid en respect. Uiteraard blijft de individuele behoefte van de patiënt steeds de leidraad bij ons werk en staan we patiënten bij op een wijze die bij hen past. De vier waarden die we hanteren (aandacht, optimisme, respect en deskundigheid) zijn de basis van ons handelen en verwoorden kernachtig de inspiratie in ons werk.

Sinds 1 november 2017 is de afdeling intensive care geheel vernieuwd. Zowel patiënten als medewerkers gaan er ruimschoots op vooruit, vooral wat betreft privacy en comfort. Alle patiënten beschikken over een eigen kamer en daardoor zijn de bezoektijden verruimd (van 11.00 - 20.00 uur). Verder heeft de IC 2 familiekamers, waardoor het voor familieleden zelfs mogelijk is om te blijven overnachten.
Ook voor het personeel biedt de nieuwe werkomgeving enkele praktische voordelen. Iedere patiëntenkamer beschikt over een eigen tillift. En medicijnen kunnen in alle rust worden klaargemaakt in een aparte medicatiebereidingsruimte. Ook werken voortaan verzorgenden op de IC. De verzorgenden zijn er om extra aandacht te geven aan de patiënten en ondersteunen de verpleegkundigen bij de zorg.


Beddencapaciteit:
IC onbeademend 2
IC beademend 6
Bijzondere taken:
Interventieradiodiagnostiek
Dialyseafdeling ziekenhuis
Dialyse op care afdeling (CRRT)
Isolatiefaciliteit
Opleiding tot:
IC-verpleegkundige
Medisch personeel in fte:
IC-verpleegkundigen 20,95
PA (Pfysician assistant)
NP (Nurse practitioner)
Intensivisten 4,2

Aanspreekpunt

Medisch
A. Cloïn
Verpleegkundig
Kim Sanders
Mgr. Driessenstraat 6
6043 CV Roermond
Vacatures
Functie Locatie Contactpersoon Reageren tot
Intensivist Intensive Care Roermond / Intensive Care Maastricht
Laurentius Mevr. A. Wetzels, intensivist, tel. 0475-382984 Doorlopend