St. Jans Gasthuis Weert

In SJG Weert leveren we zorg met elkaar, voor elkaar! Elk mens is uniek. Als ziekenhuis proberen we op de specifieke behoeftes, verwachtingen en zorgen van al onze patiënten in te spelen. Onze patiënten hebben recht op de allerbeste zorg. Die bieden wij graag zelf, maar als de ziekte of complexiteit van de benodigde diagnostiek en/of behandeling dat nodig maken zorgen wij voor een snelle, doelgerichte verwijzing. Hiervoor hebben we een breed netwerk van samenwerkingspartners opgebouwd. Onze patiënten krijgen hun zorg zoveel mogelijk dichtbij huis, maar kunnen vertrouwen op onze partners als de zorg dichtbij huis niet mogelijk is. Voor onze intensive care is dit niet anders.

De intensive care in SJG Weert is een algemene intensive care met 5 bedden, die samen met de hartbewaking (CCU, coronary care unit) van 5 bedden één afdeling vormt, waar patiënten worden opgenomen als zij bewaking of ondersteuning nodig hebben van vitale orgaansystemen als hart, longen en nieren.

Het behandelteam bestaat uit een intensivist en een goed geschoold, toegewijd team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Wij vinden het belangrijk om naast een optimale behandeling en verzorging ook aandacht te hebben voor het goed informeren en begeleiden van patiënten en hun naasten.

Op de afdeling is een circulation practitioner werkzaam om het team te ondersteunen. Een ventilation practitioner wordt opgeleid. Binnen de regio (ICUZON) is laagdrempelig overleg over en overplaatsing van patiënten mogelijk als dit noodzakelijk is voor het optimaliseren van de behandeling.

Eind mei 2018 is een nieuwe  Intensive Care in gebruik genomen. Bij de inrichting van deze (tijdelijke) intensive care is zoveel mogelijk rekening gehouden met het belang van rust, direct daglicht en privacy voor het herstel van onze patiënten.


Beddencapaciteit:
IC onbeademend 0
IC beademend 5
Centrumtaken:
(Centrum) regionaal ziekenhuis
Bijzondere taken:
Dialyse op care afdeling (CRRT)
Isolatiefaciliteit
Opleiding tot:
IC-verpleegkundige
Medisch personeel in fte:
IC-verpleegkundigen 26
PA (Pfysician assistant)
NP (Nurse practitioner)
Intensivisten 3

Aanspreekpunt

Medisch
J. Holtkamp
Verpleegkundig
I. van Osch
Vogelsbleek 5
6001 BE Weert