geplaatst op 30 november 2017

De leerbijeenkomst - een korte impressie

Het doel van de leerbijeenkomst was netwerken en leren van elkaars ervaringen door met elkaar in gesprek te gaan over vragen, ideeën, uitdagingen en oplossingen waar de invoering van de kwaliteitsstandaard Organisatie van IC toe leiden. En dat hebben we samen voor elkaar gekregen!

Inzicht in de middag

Er hing meteen een goede sfeer bij binnenkomst. Het was een drukte van belang bij de aanmeldbalie met deelnemers die hun ideale ‘route’ door de verschillende onderwerpen bepaalden. Eenmaal in de gespreksrondes ging die energie onverminderd door. Zo was het voor de scheidsrechter in stadion de Galgenwaard zelfs moeilijk gesprekken af te breken met het eindsignaal. Rond de onderwerpen Arbeidsmarktpositionering, Spoedtransport, Afwegingen bij de vraag om IC-afdeling in een ziekenhuis te willen (be-)houden, ICT-oplossingen die helpen bij samenwerken, Inzet van intensivisten, Toezicht en Oncologische netwerken werden ervaringen uitgewisseld. Bij het onderwerp Netwerk in kaart werd verder in beeld gebracht welke IC-netwerken waarmee bezig zijn en welke vragen zij nog hebben.

Verbinding door samenwerking

Duidelijk werd dat er in alle IC-netwerken veel gebeurt. De meesten zijn op dit moment vooral bezig om elkaar in het netwerk goed te leren kennen, vertrouwen op te bouwen en samen betekenis te geven aan samenwerking. Veel verschillende activiteiten worden samen opgepakt. Voorbeelden zijn refereeravonden, scholing en het afstemmen van protocollen. In de netwerken waar de samenwerking al wat langer bestaat zie je al dat bijvoorbeeld personeel uitgewisseld wordt. Duidelijk werd dat samenwerken om de IC-patiënt op de juiste plek en de juiste IC te krijgen in het Netwerk verbindt.

Oproep vanuit de stuurgroep

In het plenaire gesprek is doorgepraat over de verschillende onderwerpen en verder betekenis gegeven aan wat de voorwaarden uit de kwaliteitsstandaard voor de praktijk betekenen: waar moet iedereen aan voldoen (standaard) welke variatie is er en mag er zijn (speelruimte). Diederik Gommers, voorzitter Stuurgroep IC, riep op om vraagstukken die niet regionaal opgelost kunnen worden, maar een landelijke aanpak vragen, voor te leggen aan de Stuurgroep IC, dat kunt u doen via secretariaat@nvic.nl.

Onderzoek over IC-netwerken in Nederland

Aletta de Beer, netwerkmanager OLVG, AvL, BovenIJ deed een oproep om mee te doen aan hun onderzoek over IC-netwerken in Nederland. Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkeling, bestuur en effectiviteit van netwerkorganisaties; bruikbare kennis voor de ontwikkeling van IC-netwerken in Nederland. Het doel van dit onderzoek is om de huidige stand van zaken van de IC-netwerken in Nederland te bekijken vanuit het perspectief van bestaande netwerktheorieën en hier leerpunten voor de netwerken uit te halen. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een kort interview met de netwerkmanager (of netwerk-intensivist) en een korte vragenlijst voor intensivisten uit elk netwerk. Aletta zal de netwerkmanagers en netwerkintensivisten hiervoor benaderen. Als u vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Aletta de Beer: a.a.debeer@olvg.nl

Dit artikel heeft betrekking tot: