geplaatst op 18 mei 2018

ICUZON, een voorbeeld van een positive deviance aanpak.

Op het “International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2018” werd vanuit het Zorginstituut Nederland een presentatie verzorgd over ICUZON. ICUZON werd daarbij als voorbeeld gesteld van een ‘positive deviance” aanpak..

Positive deviance is een innovatieve ontwikkelingsmethodiek. Die gaat uit van de wijsheid van een gemeenschap en van mensen die zélf al oplossingen voor problemen hebben gevonden. Deze mensen of gemeenschappen zijn de positieve uitzonderingen (Positive Deviants). Hun gedrag is "Positive" omdat ze handelingen verrichten die positief uitpakken. En ze zijn ‘deviant’ omdat ze gedrag vertonen dat afwijkt van de norm.

In het geval van ICUZON heeft de samenwerking tussen de negen ziekenhuizen en hun IC’s er voor gezorgd dat er een samenwerkingsverband voor IC-zorg is ontwikkeld in Nederland
dat model staat en gestaan heeft voor de thans elders in het land opstartende IC samenwerkingsverbanden.

Laten we trots stilstaan bij datgene wat we met z’n allen bereikt hebben!

Paul Roekaerts, voorzitter ICUZON.

 

 

Dit artikel heeft betrekking tot: