geplaatst op 04 april 2018

Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care

De kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care (IC) is op 19 juli 2016 door het Zorginstituut vastgesteld. Ziekenhuizen werken nu aan de invoering van deze standaard.

"De kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen en regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel.
Om de samenwerking binnen het netwerk gestalte te geven heeft ICUZON drie prioriteiten gesteld.

Ten eerste op het gebied van transport. Hier valt volgens ICUZON nog veel winst te behalen.
Onder meer door spoedtransporten op afstand te laten monitoren door een intensivist.
Voorwaarde hiervoor is de beschikbaarheid van getraind personeel en apparatuur.

De tweede prioriteit is onderzoek & ontwikkeling (O&O).
Voorbeelden hiervan zijn de refereeravonden en ‘gluren bij de buren’.
IC-verpleegkundigen en intensivisten gaan volgens een vast afsprakenschema bij elkaar op bezoek om persoonlijk contact te leggen en van elkaar te leren.

De derde prioriteit is telemedicine. Dit is het gebruik van digitale middelen om de zorg op afstand te ondersteunen. Voor een deel gebeurt dat al in de vorm van teleconferencing over algemene onderwerpen en voor het delen van onderwijs."

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van zorginstituut nederland.

'Bron: Zorginstituut Nederland - www.zorginstituutnederland.nl'

Dit artikel heeft betrekking tot: