Privacyverklaring

Samenwerkingsverband ICUZON beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan de website icuzon.nl worden geregistreerd. ICUZON zal deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door onze site wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De door u aan ons verstrekte gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de afhandeling van uw verzoek. Maar zeker niet langer dan 1 jaar.

Verwerking gegevens bezoek website

ICUZON gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen en analyseren over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek. De hierbij verzamelde IP-adressen worden geanonimiseerd. Deze software maakt daarbij gebruik van zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. ICUZON is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens en andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten over dit document of over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:
Prof. Paul Roekaerts, Voorzitter en Functionaris Gegevensbescherming ICUZON
@: p.roekaerts@mumc.nl