Samenwerking ICUZON

Nadat op 21 juni 2011 negen Limburgse en Brabantse ziekenhuizen een overeenkomst hadden gesloten tot verregaande samenwerking op het gebied van de intensieve zorg (intensive care, IC) heeft ook in maart 2013 het St Anna ziekenhuis zich aangesloten bij ICUZON.
Bedoeling is dat door het samenwerkingsverband de juiste patiënten (eerder) in het juiste IC-bed met het juiste IC-zorgniveau terechtkomen waardoor de zorg geoptimaliseerd wordt.
Bijkomend effect zou moeten zijn dat de IC-zorg efficiënter en goedkoper wordt.

 De afdeling Intensive Care van het Maastricht UMC+ is het coördinerende centrum van het samenwerkingsverband, dat ICUZON heet. Prof. dr. J.C.C van der Horst, hoofd IC van het azM/Maastricht UMC+, is tot voorzitter van ICUZON benoemd.
De regio-intensivist Ruud Segers en de regiomanager Marianne Freulings coördineren in brede zin de activiteiten van het samenwerkingsverband en zijn belast met de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden die voortvloeien uit de doelstellingen van het samenwerkingsverband.

Doel van de samenwerking

De ziekenhuizen werken samen op het gebied van de zorgverlening aan patiënten, die zorg op een intensive care afdeling behoeven teneinde beschikbaarheid van hoogwaardige IC zorg in de regio te borgen.

Doel van de samenwerking is onder meer:

  1. Coördinatie en consultatie tussen/ van de verschillende intensive cares;
  2. Overnemen van elkaars patiënten als dat om kwaliteits- en/of capaciteitsredenen gewenst is;
  3. Wederzijdse ondersteuning van alle IC’s (van niveau 1, 2 én 3) in de regio Zuid-Oost Nederland;
  4. Het samenwerken in het kader van het transport van IC patiënten;
  5. Het samenwerken in het kader van de opleiding tot, alsmede bij- nascholing van intensivisten, IC-artsen en IC-verpleegkundigen;
  6. Het op vrijwillige basis uitwisselen van intensivisten en verpleegkundigen;
  7. Het samenwerken in het kader van wetenschappelijk onderzoek;
  8. Afstemmen van regionale protocollen;
  9. Het organiseren van regionale refereeravonden, complicatiebesprekingen, obductiebesprekingen en wetenschapsdagen.

 

Jaarverslag 2015-2016

Tien Limburgse en Brabantse ziekenhuizen sloten een overeenkomst tot verregaande samenwerking op het gebied van de intensieve zorg. Meer weten over onze visie en doelen. Bekijk dan rustig ons jaarverslag.