Over het netwerk

In ICUZON (Intensive Care Units Zuid-Oost Nederland) werken negen Limburgse en Brabantse ziekenhuizen samen op het gebied van de intensieve zorg . De intensieve samenwerking heeft als doel patiënten beter te verdelen over de beschikbare bedden en zorgniveau's.  De zorg wordt zo geoptimaliseerd met als bijkomend effect dat de IC-zorg efficiënter en goedkoper wordt.

De afdeling Intensive Care van het Maastricht UMC+ is het coördinerende centrum van het samenwerkingsverband, dat ICUZON heet. Prof. dr. J.C.C van der Horst, hoofd IC van het azM/Maastricht UMC+, is tot voorzitter van ICUZON benoemd. 
De regio-intensivist Ruud Segers en de regiomanager Priscilla Hanssen coördineren in brede zin de activiteiten van het samenwerkingsverband en zijn belast met de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden die voortvloeien uit de doelstellingen van het samenwerkingsverband.

Doel van de samenwerking

De ziekenhuizen werken samen op het gebied van de zorgverlening aan patiënten, die zorg op een intensive care afdeling behoeven teneinde beschikbaarheid van hoogwaardige IC zorg in de regio te borgen.

Doel van de samenwerking is onder meer:
  1. Coördinatie en consultatie tussen/ van de verschillende intensive cares;
  2. Overnemen van elkaars patiënten als dat om kwaliteits- en/of capaciteitsredenen gewenst is;
  3. Wederzijdse ondersteuning van alle IC’s (van niveau 1, 2 én 3) in de regio Zuid-Oost Nederland;
  4. Het samenwerken in het kader van het transport van IC patiënten;
  5. Het samenwerken in het kader van de opleiding tot, alsmede bij- nascholing van intensivisten, IC-artsen en IC-verpleegkundigen;
  6. Het op vrijwillige basis uitwisselen van intensivisten en verpleegkundigen;
  7. Het samenwerken in het kader van wetenschappelijk onderzoek;
  8. Afstemmen van regionale protocollen;
  9. Het organiseren van regionale refereeravonden, complicatiebesprekingen, obductiebesprekingen en wetenschapsdagen.
Historie

Het samenwerkingsverband is ontstaan op  21 juni 2011 toen negen Limburgse en Brabantse ziekenhuizen een overeenkomst hebben gesloten tot verregaande samenwerking op het gebied van de intensieve zorg (intensive care, IC). In maart 2013 heeft het St Anna ziekenhuis zich daarbij aangesloten. 

St anna ziekenhuis
Catharina
Elkerliek
St Jans Gasthuis
Laurentius
Maxima
Maastricht UMC+
Viecurie
Zuyderland
Sluit de enquête