Werkgroepen

Het ICUZON heeft meerdere werkgroepen namelijk: Data en Techniek, Onderwijs en Opleiding, Transport en het Green Team. De leden van de werkgroepen bestaan altijd uit verpleegkundigen en artsen van diverse ICUZON-ziekenhuizen. 

Werkgroep Onderwijs en Opleiding

Deze werkgroep heeft als taak om het regionaal onderwijs en opleiding te verzorgen. 3x per jaar zijn er regionale refereeravonden waarbij artsen en verpleegkundigen worden uitgenodigd. Een bepaald thema wordt die avond belicht en georganiseerd door één van de ziekenhuizen uit onze regio. 

Verder coördineert deze werkgroep op woensdagochtend het onderwijs wat digitaal gedeeld wordt en waarbij alle ziekenhuizen kunnen aansluiten.

Deze werkgroep buigt zich ook over de opleiding van verpleegkundigen in de regio en probeert samen met onze partners uit de regio vraag en aanbod qua opleiding en interesse op mekaar af te stemmen. Indien een verpleegkundige verdieping zoekt in een bepaald onderwerp, dan wordt gekeken welk ziekenhuis dit als speerpunt heeft en kan een meeloopdag of stage worden aangevraagd.

Leden van de werkgroep
 • Rens van de Weijer (voorzitter) - Elkerliek Ziekenhuis
 • Dennis Bergmans - Maastricht UMC+
 • Bram Bessems - Maastricht UMC+
 • Serge Heines - Maastricht UMC+

Werkgroep Data en Techniek

Deze werkgroep heeft als doel om middels informatietechnologie kennis en informatie efficiënter te delen binnen de regio. Sinds oktober 2023 is er een openbaar toegankelijke regio website (www.icuzon.nl) online waar zorgverleners, (ex-)patiënten en andere geïnteresseerden informatie kunnen ophalen over waar ons samenwerkingsverband voor staat en op welke manier we dit invullen. 

Ben je zorgprofessional in de regio? We werken momenteel aan een besloten gedeelte van de website waar kennis en kunde gedeeld kunnen worden en waar je snel in contact kan komen met collega’s die jouw interesse delen.

Leden van de werkgroep
 • Maxim de Rooij - Elkerliek Ziekenhuis
 • Alex Bos - VieCuri
 • Wouter Dijkman - Máxima Medisch Centrum
 • Bregje Bos - Máxima Medisch Centrum

Werkgroep Transport

Binnen de muren van een ziekenhuis worden dagelijks kritisch zieke patienten vervoerd bv voor beeldvormende diagnostiek of voor interventies. Ook tussen ziekenhuizen worden patienten getransporteerd bv als patient voor een bepaalde interventie of behandeling naar een ander ziekenhuis moet worden gebracht. Afhankelijk van het spoedeisende karakter, gebeurt dit door een MICU transport of een spoedtransport. Een MICU transport wordt gecoördineerd vanuit het MUMC+ en er gaan dan zowel een IC verpleegkundige als een intensivist mee. Bij spoed zal een daarvoor uitgeruste ambulance met een bekwame arts worden ingezet. Deze ambulances hebben de mogelijkheid om beademinsapparatuur en medicijnpompen mee te nemen. De werkgroep waakt over het goede verloop van deze transporten met als doel deze veilig en efficiënt te laten verlopen en maakt hiervoor afspraken met alle ziekenhuizen binnen onze regio.

Leden van de werkgroep
 • Crétien Jacobs (voorzitter) - Elkerliek Ziekenhuis
 • Marc Königs - Máxima Medisch Centrum
 • Heike Nopens - Laurentius Ziekenhuis Roermond
 • Oliver Thomas - VieCuri

 

Green Team ICUZON

In het Green Team ICUZON komen afgevaardigden van de Intensive Care Green Teams bij elkaar. In Green Team ICUZON worden projecten en successen van de individuele Green Teams met elkaar gedeeld. Het dient als een platform om van elkaar te leren, kennis uit te wisselen en eventueel samen op te trekken bij duurzame projecten. Via een (Microsoft Teams) platform worden documenten, projecten gedeeld en wordt er met elkaar gecommuniceerd. Het ICUZON Green Team komt op oproepbasis samen (wanneer er nieuws te delen is over projecten). 

Leden van de werkgroep
 • Bente Botter - Laurentius Ziekenhuis Roermond
 • Clarissa Scheeren - Zuyderland Medisch Centrum
 • Stephanie Bakker - Elkerliek Ziekenhuis 
 • Quirine Habes - Viecuri
 • Priscilla Hanssen (voorzitter) - Maastricht UMC +
Sluit de enquête